CZ
ENSPOLEČNOST DIRECT MEDIA MÁ NOVÉ LOGO!


Každá dynamická společnost prochází proměnou v čase. Ať už po stránce strukturální, tak vizuální.
Při návrhu nového vizuálního stylu jsme chtěli zdůraznit, že jdeme vždy přímo k věci - k nalezení optimálního řešení.

Tento přístup je i součástí našeho názvu - DIRECT MEDIA.