CZ
EN

O NÁS

Historie

Direct Media, společnost s ručením omezeným, byla založena 5. 10. 1995. Od počátku se profilovala jako produkční firma se zaměřením především na reklamní a filmovou tvorbu. Neustále se zvyšující požadavky zákazníků v průběhu let vedly k rozšíření nabídky služeb a výroby až do současného stavu.

Současnost

Direct Media, společnost s ručením omezeným, je rozdělena na jednotlivé produkční divize :

VÝROBA REKLAM - komplexní služby v oblasti indoor a outdoor reklamy
EXPO - realizace veletržních expozic v celé Evropě
INSTORE - specializované reklamní zařízení pro obchodní řetězce
VLAJKY - výroba vlajek, muších křídel a ostatních reklamních textilií
DRES.CZ - výroba sportovních dresůPodpora z OP PIK


Cílem projektu Rekonstrukce nemovitosti firmy Directmedia (č. p. CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0000621) je demolice staré, nevyhovující budovy na adrese Špitálka 8, 602 00 Brno, a výstavba nové, díky čemuž dojde k navýšení konkurenceschopnosti žadatele.

Nová budova bude mít 3 nadpodlaží, větší podlahové prostory a výrazně vyšší využitelnost pro žadatele.

Do způsobilých výdajů budou zahrnuty projektová a inženýrská činnost, odstranění stávající stavby, výstavba nové stavby včetně inženýrských sítí.

Popis nového objektu:

Přízemí - výrobní prostory pro velkoplošné tiskárny, CNC frézovací centra, skladovací prostory pro 5ti denní zásobu materiálů potřebných pro výrobu, sítotisková dílna, zázemí zaměstnanců, toalety, kuchyňka, rozloha cca 800 m2.

1. patro - garážová stání pro firemní vozy Direct Media, rozloha celkem cca 800 m2.

2. patro - dílny pro finální montáž, svařovna velkoplošných tisků, sublimační tiskárny na potisk textilu, výroba textilních vlajek, šicí dílna, mezisklady rozpracované výroby, dílna pro výrobu světelných panelů , zázemí zaměstnanců, toalety, šatny, kuchyňka, rozloha celkem 800 m2.

3. patro - strojovny výtahů, technologie tepelných čerpadel, technologická zázemí 230 m2

Doba realizace projektu: 23. 6. 2015 – 22. 6. 2018


Projektový manažer: Mgr. Radovan Polák
jednatel
+420 602 581 400


EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost